J.A.K. Workwear A/S

Produktion af arbejdsbeklædning. Forhandling af sikkerhedsfodtøj og personlige værnemidler. Production of workwear for offshore use. Wholesale of safty shoes and personel protection gear.

Medlemsansvarlig

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09