Corrosion measurement using drones

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond

Korrosionsinspektion på offshore installationer koster alene i Danmark mere end 50 mio. kr. om året. En ny innovativ løsning vurderes at kunne reducere udgiften med op til 20 pct.

Semco Maritime er i samarbejde med LIC Engineering A/S, Svendborg Measurement Service og Dansk Fundamental Metrologi A/S gået sammen om at udvikle en ny løsning, der skal gøre det muligt at inspicere og moni- torere korrosion med droner. Inspektion af korrosion på olie- og gasplatforme koster alene i Danmark mere end 50 mio. kr. om året, og der er derfor et stort potentiale i at lade flyvende droner overvåge udviklingen af rust.

Første skridt mod de drone-styrede inspektioner er at udvikle en sensor, der kan måle korrosion. Den del af projektet står Dansk Fundamental Metrologi A/S for, og ifølge projektleder Jan Petersen har man på nuværende tidspunkt udviklet to forskellige sensor-løsninger:

Næste skridt er at kunne montere den korrosions-følsomme sensor på en drone, så man kan erstatte de manuelle inspektioner med drone-inspektioner. Det vil ikke alene medføre besparelser på selve inspektionerne, men også kvalificere målingerne betydeligt, fordi man kan følge udviklingen langt mere nøjagtigt og kvantitativt.


UDFORDRING

Korrosionsinspektioner på offshore platforme koster alene i Danmark mere end 50 mio. kr. Inspektionerne foregår i dag ved, at man sender teknikere ud på platformene i sikkerhedsreb, hvorfra de via nogle skalaer vurderer korrosionsniveauet.

PROBLEMEJER

Semco Maritime.

PROBLEMLØSERE

Lic Engeneering A/S, Svendborg Measurement Service og Dansk Fundamental Metrologi A/S.

Kontaktperson

Henrik Böhmer
Project Manager
+45 42 14 91 76

Finansieret af