Jacket Node

Første skridt på vejen mod billigere vindmøllefundamenter er masseproduktion af de jackets, der bærer fundament. Særligt knudepunkterne er en udfordring.

Når vindindustrien i dag producerer de jackets, der udgør den styrkemæssigt bærende del af et vindmøllefundament, foregår det primært ved manuel svejsning. Men det er både besværligt og omkostningstungt. Vindmølleproducenten Siemens Gamesa Renewable Energy ønsker derfor at redesigne modulerne, så de fremover kan masseproduceres.

I samarbejde med Force Technology og Bladt Industries A/S har Siemens derfor fået produceret to knuder, der er delvist automatisk svejset. Næste skridt er nu at sikre, at knuderne rent styrkemæssigt kan holde en hel livstid på havet. Siemens Gamesas overordnede mål med redesignet af knuderne er at reducere kostprisen på det samlede vindmøllefundamenter med 40 pct.


UDFORDRING

Siemens Gamesa Renewable Energy ønsker at kunne masseproducere jackets, der er den styrkemæssigt bærende del af et vindmøllefundament. Første skridt er afprøvning af nye og billigere svejsemetoder til de knudepunkter – også kaldet noder - der holder fundamentet sammen.

PROBLEMEJER

Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSERE

Force Technology og Bladt Industries A/S.

Kontaktperson

Henrik Böhmer
Project Manager
+45 42 14 91 76

Finansieret af