Sucktion bucket

Nyt suge-bøttedesign skal være med til at reducere kostprisen på vindmøllefundamenter med 40 pct. Målet er at kunne massefremstille bøtterne.

Med udgangspunkt i et tidligere projekt, hvor Siemens byggede skaltårne af relativt tynde metalplader, er det i samarbejde med Universal Foundation A/S, Ib Andreasen Industries A/S, AAU Civil Engineering og AAU Institut for Mekanik og Produktion lykkedes Siemens Gamesa Renewable Energy at udvikle et nyt suge-bøttedesign.

Det nye design betyder, at tykkelsen på skørtet af suge-bøtten kan reduceres fra 40 til 17 mm, ligesom vægten på hver suge-bøtte kan reduceres fra nuværende 140 ton til ca. 100 ton. Bøtten er tilmed fremstillet i det billigste stål på markedet, coil-stål på ruller, der typisk er 15 pct. billigere end det pladestål, man bruger i dag.

Næste skridt mod massefremstilling af det nye sugebøttedesign er at ansøge om støtte til at producere én bøtte i fuld skala, som kan installeres og testes ude på havbunden.


UDFORDRING

Siemens Gamesa Renewable Energy har et mål om at reducere kostprisen på vindmølle-fundamenter med 40 pct. Som et led i det har samarbejdspartnerne udviklet et nyt modulært design til de sugebøtter, der udgør en bærende del af fundamentet. Det nye design betyder, at suge-bøtten vil kunne masseproduceres.

PROBLEMEJER

Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSERE

Universal Foundation A/S, Ib Andrea- sen Industries A/S, AAU Civil Engineering og AAU Institut for Mekanik og Produktion, Siemens Gamesa Renewable Energy.

Kontaktperson

Henrik Böhmer
Project Manager
+45 42 14 91 76

Finansieret af